vilt-vakkert-mindrev%c3%a5tt bergknapp web

Grönt val

Den ökade urbaniseringen och de förtätade städerna tränger ut växtligheten. Parker utgör stadens lungor, och de är ett bra alternativ för att bevara växtligheten i städerna. Men ofta är dessa få och små, och det kan vara stora avstånd mellan dem.

GRÖNA LUNGOR

Den moderna staden ska vara hållbar, det vill säga att samtidigt som städer ska förtätas ska de ha mer grönområden. Men genom förtätning försvinner ännu fler grönområden, och därför bör den redan befintliga ytan användas som gröna lungor, som exempelvis tak och väggar.
 

BIOLOGISK MÅNGFALD

En grön lunga har många positiva effekter. Den biologiska mångfalden kommer att förstärkas så att de arter som har förlorat sin naturliga miljö i staden hittar nya livsmiljöer på taket. Detta är särskilt viktigt för bin, som är en sårbar art.
 

MINSKA SKADORNA

En grön yta kommer både att kunna hålla kvar och använda en stor del av vattnet som kommer med skyfall. Detta kommer att minska skadeomfattningen vid kraftfulla regn eftersom vattnet hålls borta från gator och källare.
Se våra referenser
img 1488
Stugor
Stuga, Blåsen
20150320 101915
Offentliga byggnader
Ganddals skola
img 1979
Offentliga byggnader
Solas gymnasieskola
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, säljare
bengt@bergknapp.no
+47 908 45 926
Logo Bergknapp