vilt-vakkert-mindrev%c3%a5tt bergknapp web

Grønt valg

Ved urbanisering og fortetting av byer fortrenges vegetasjonen. Parker fungerer som byens lunger og de er et godt alternativ for å holde på vegetasjon i byene. Men disse er ofte få og små, og avstanden mellom dem kan være store.

GRØNNE LUNGER

Den moderne byen skal være bærekraftig, det vil si at byene blant annet skal fortettes og samtidig ha mer grøntområde. Ved fortetting vil enda flere grønne områder forsvinne - derfor må allerede eksisterende flater utnyttes som grønne lunger, slik som tak og vegger.
 

BIOLOGISK MANGFOLD

En grønn lunge har mange positive effekter. Det biologiske mangfoldet vil styrkes slik at arter som har mistet sine naturlige habitater i byen kan finne leveområder på taket. Dette er spesielt viktig for bier, som er en sårbar art.
 

REDUSERE SKADEOMFANG

En grønn flate vil både kunne holde igjen og bruke mye av vannet som kommer ved regnskyll. Dette vil redusere skadeomfanget ved de kraftige regnskyllene siden vannet holdes borte fra gater og kjellere.
Se våre referanser
20914384 1810938022253690 5111293779396839558 n

Sandnes

Les mer...
dji 0106

Sandnes

Les mer...
27750945 2000153033332187 493091357214480562 n

Stavanger

Les mer...
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp