shutterstock_80643517

Overvannshåndtering

Dagens avløpssystemer har ikke kapasitet til å ta unna alt vannet som kommer ved kraftige regnskyll. Ved slike intensive regnbyger vil vann renne i gater og andre steder hvor det ikke er ønskelig. For å unngå dette må regnvannet håndteres der det treffer bakken.

Lokal overvannshåndtering kan gjøres på flere måter. De vanligste er som infiltrasjon eller ved fordrøyning. Dette gjør at intensitetstoppen på avrenningen fra regnet både blir lavere og skjer på et senere tidspunkt.

Bergknapp AS har flere måter å redusere og forsinke overvann på. 
 

Grønne tak

Et sedumtak reduserer flomtoppene med 50-80% ved kraftige regnskyll. Tiden for en regndråpe fra den treffet taket til den når avløpssystemet er mye lengre når den må igjennom vegetasjon. Hvis sedumtaket i tillegg er tørt vil det kunne lagres mye vann på taket i dreneringsmattene og ved at plantene trekker til seg vann.


Grønne vegger

For en grønn vegg med et plantebed på bakkenivå finnes det tre mulige måter og systemer for å håndtere overvann; fordrøyning, infiltrasjon og gjenbruk. Felles for systemene er at de benytter regnvann fra taket. Vannet samles og føres ned i en kum under plantebedet.
 
  • Fordrøyningsystem: Et strupet utløp fra kummen fører vannet med en konstant avrenning til avløpssystemet.
  • Infiltrasjonsbed: Et system vil filtrere regnvannet ned i grunnen.
  • Gjenbrukssystem: Regnvannet blir ført ned i et reservoar som er tilgjengelig for plantene når de trenger det.

For å utnytte overvann som en ressurs burde en kombinasjon av disse tre metodene benyttes for overvannshåndtering.
 

Matter

Strandmatter brukes til åpen overvannshåndtering i form av fordrøyningsdammer og åpning av bekker. Overvann fra kraftige regnskyll kan kontrolleres ved å åpne mindre bekker eller bli samlet i en fordrøyningsdam.

Strandmattene kan enkelt monteres i skråninger, også under vannoverflaten. Hastigheten på avrenningen senkes og kan hindre erosjon.

Strandmatter kan brukes til å lage regnbed. Et regnbed er en forsenkning i terrenget hvor vann lagres på overflaten og infiltreres til grunnen gjennom et filtermedium. Etableringen av regnbed er relativt enkelt i områder hvor mye regnvann samles.

En mosematte har stor evne til å holde igjen vann. En tørr matte som gjøres vannmettet har en kapasitet på 13,8 l/m².
fordr%C3%B8yning
Plantevegg_Fordr%C3%B8yning_logo
Se våre referanser
IMG_5182

Bergen

Les mer...
DJI_0041

Trondheim

Les mer...
dh193wlQ
Næring
Sandnes

Les mer...
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp