bilde13

Om oss på Bergknapp

Bergknapp AS håller till på Sandnes i Jæren och är den ledande leverantör av gröna tak på den norska marknaden. Sedan starten 2009 har vi producerat sedummattor och senare andra typer av växtmattor.

Tack vare våra specialutvecklade produktionsmetoder av sedummattor kan vi erbjuda marknadens bästa och härdigaste mattor.
Alla våra produkter är anpassade till det norska/skandinaviska klimatet och lagstiftningen, och vi använder endast arter som är tillåtna för användning i hela Norge. I våra sedummattor finns flera norska arter.

Ökat fokus på hållbar utveckling av städer har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på miljövänliga produkter. Bergknapp AS vill utveckla den moderna staden så att den kan lösa aktuella problem, bland annat dagvattenhanteringen och den biologiska mångfalden.

Vi driver flera projekt tillsammans med olika intressenter ute i landet för att skapa de bästa lösningarna inom gröna tak och väggar. Några av projekten kan ses här. Detta är ett samarbete mellan Multiblokk och Leca.  

 

Varför bergknapp


· Fetknopp levererar norskproducerad växtlighet. 

· De olika mattorna är anpassade efter det norska/skandinaviska klimatet, och de innehåller flera olika norska sedumarter. 

· Inga av våra produkter innehåller svartlistade arter  

· Bergknapp erbjuder bra underhållsavtal. Ett underhållsavtal är en garanti. 

· Våra medarbetare är välkvalificerade och duktiga installatörer. 

· · Bergknapp erbjuder snabb leverans och installation, och vi  hjälper dig hela vägen från planering till färdig produkt.
Bergknapp brosjyre

Ladda ner vår broschyr

img 4641 rotate
Se våra referenser
img 1488
Stugor
Stuga, Blåsen
20150320 101915
Offentliga byggnader
Ganddals skola
img 1979
Offentliga byggnader
Solas gymnasieskola
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, säljare
bengt@bergknapp.no
+47 908 45 926
Logo Bergknapp