080817113311-dji 0214

Fördelar

ESTETISKT VACKER

Gröna tak framhäver byggnadens estetiska värden.
 
Byggnaden tas bättre till vara eftersom taket får en ny funktion som takträdgård
eller terrass 
 

ÖKAD BIOLOGISK MÅNGFALD

Ett grönt tak ökar den biologiska mångfalden i städerna eftersom arter som trängs ut får nya livsmiljöer.
 
Ett grönt tak kan ge liv åt många viktiga arter som har trängts ut ur staden, till exempel fjärilar, bin och humlor. Ett rikt insektsliv kommer även att locka flugsnappare och andra mindre fåglar.
 

MINSKAR AVRINNINGSTIDEN

Om det störtregnar kan gröna tak hålla stora vattenmängder. Det bidrar till att minska översvämningar på gatorna på ett platsbesparande sätt. 
 
Med gröna tak kan skadorna av kraftigt regn minskas. Avrinningen till gator och avloppssystem kommer att fördröjas och reduceras.
 

FÖRBÄTTRAR LUFTKVALITETEN 

Gröna ytor är städernas lungor. Luftkvaliteten förbättras eftersom växterna binder luftburna partiklar.
 

MÖJLIGHET ATT SKAPA EN TAKTERRASS  

Genom att anlägga tre centimeter tjocka sedummattor kan ett tak förvandlas till en blomstrande oas flera meter över marken. Med tjockare strukturer blir det möjligt med större variation och många fler arter.
 

NORSKA ARTER 

Bergknapp AS använder flera olika typer av norska arter till sina sedummattor. 
 

BRANDGODKÄND 

Sedumtaken som Bergknapp levererar är godkända enligt Brandklass B2.
fordr%c3%b8yning
image1
Se våra referenser
dji 0041

Trondheim

Les mer...
dh193wlq
Næring
Sandnes

Les mer...
27993342 2000153026665521 2174633545969762162 o

Sandnes

Les mer...
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, säljare
bengt@bergknapp.no
+47 908 45 926
Logo Bergknapp