abilde21

Fördelar

ESTETISKT VACKER

Gröna väggar framhäver byggnadens estetiska värden. En grön vägg kan med några enkla medel ge en mindre vacker fasad ett lyft. 
 

MINSKAR AVRINNINGSTIDEN

Om det störtregnar kan gröna väggar med planteringslådor hålla stora vattenmängder. Det bidrar till att minska översvämningar på gatorna på ett platsbesparande sätt.  
 

ÖKAD BIOLOGISK MÅNGFALD

En grön vägg ökar den biologiska mångfalden i städer eftersom arter som trängs ut får nya livsmiljöer.
 
En grön väg kan ge liv och näring åt många viktiga arter som trängts ut ur staden, som t.ex. fjärilar, bin och humlor. Ett rikt insektsliv kommer även att locka flugsnappare och andra mindre fåglar.
 

FÖRBÄTTRAR LUFTKVALITETEN 

Gröna ytor är städernas lungor. Luftkvaliteten förbättras eftersom växterna binder luftburna partiklar.
 
Se våra referenser
img 1488
Stugor
Stuga, Blåsen
20150320 101915
Offentliga byggnader
Ganddals skola
img 1979
Offentliga byggnader
Solas gymnasieskola
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, säljare
bengt@bergknapp.no
+47 908 45 926
Logo Bergknapp