Uppbyggnad

Sedumtak är tunna, har låg vikt och kräver inte så mycket underhåll.

Uppbyggnaden av ett sedumtak ska tillgodose växternas behov av fukt, luft och näring. Uppbyggnaden bör anpassas till de arter som man vill ha på taket, och när det gäller sedumtak innebär detta lite jord och en torr miljö. Bygger man alltför tjocka tak kommer även andra växter att etablera sig, särskilt olika gräsarter. Det handlar alltså om att anpassa uppbyggnaden till platsens klimat, så att sedumarterna överlever medan andra växter torkar bort.

Hela uppbyggnaden sker på ett färdiglagt tak, företrädesvis med ett rotresistent skikt. Alla större leverantörer har flera produkter som är rotresistenta.

Uppbyggnad på platta tak (0–5 graders lutning):

Ovanpå takbeläggningen läggs en dräneringsmatta (t.ex. Bauder DSE 20 eller Isola DE 25) som lyfter upp sedumen över takbeläggningen så att vattnet kan rinna bort medan fukt stannar kvar i kopparna. Ovanpå dräneringsmattan läggs en tjock filterduk som bibehåller fukten och förhindrar att jord från sedummattan rasar ned på takbeläggningen. Ovanpå filterduken läggs sedummattan.

Uppbyggnad på sluttande tak (mer än 5 graders lutning):

Uppbyggnaden sker på samma sätt som för platta tak men utan dräneringsmatta för att behålla fukten.

 
Oppbygging sedumtak
snitt-bergknappta 0 grader
snitt-bergknappta 30 grader
Drensmatte (Bauder) til underlag på sedumtak
Bauder 20 mm dräneringsmatta
drensmatte med duk til sedumtak
Bauder 20 mm dräneringsmatta med filterduk 800 g/m².
Oppbygning flatt sedumtak
Exempel på uppbyggnad på platt tak
Se våra referenser
img 1488
Stugor
Stuga, Blåsen
img 1979
Offentliga byggnader
Solas gymnasieskola
untitled1
Näringsverksamhet
Comfort hotel Square
Bergknapp AS  |  Årsvollveien 213  |  4312 Sandnes  |  Tlf. 908 45 926  |  bengt@bergknapp.no
Följ oss på facebook  icon
Logo Bergknapp
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 SANDNES
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 SANDNES