080817113311-dji 0214

Fordeler

prikker 3

ESTETISK PENT

Grønne tak hever de estetisk verdiene på bygget.

Øker utnyttelsen ved at taket får en ny funksjon som takhage
eller terrasse 

 

ØKT BIOLOGISK MANGFOLD

Et grønt tak vil øke det biologiske mangfoldet i byene ved å gi nye leveområder til arter som er presset ut av byene.

Et grønt tak vil kunne gi liv til mange viktige arter som er presset ut av byen, slik som sommerfugler, bier og humler. Etablering av et slikt insektliv vil igjen tiltrekke seg fluesnappere og andre mindre fugler.

 

REDUSERER AVRENNINGSTIDEN

Ved styrtregn kan grønne tak holde igjen store mengder vann. Dette vil være med på å redusere oversvømmelsene i gatene på en plassbesparende måte.  

Grønne tak kan redusere skadeomfanget ved kraftige regnskyll. Avrenningen til gater og avløpsnettet vil forsinkes og reduseres.

 

BEDRER LUFTKVALITETEN 

Grønne flater fungerer som byens lunger. Plantene binder svevestøv, noe som gjør at luftkvaliteten bedres.

 

MULIGEHET FOR TAKTERRASSE 

Ved å legge tre cm tykke sedummatter kan et tak omgjøres til en blomstrende oase - flere meter over bakken. Tykkere oppbygninger gir muligheter for større variasjon og mange flere arter.
 

NORSKE ARTER 

I Bergnapp AS sine sedummatter benyttes det flere typer norske arter. 

 

BRANNGODKJENT 

Sedumtakene som er levert av Bergknapp er godkjent iht. Brannklasse B2.
fordr%c3%b8yning
Illustrasjon: Hege Vatnaland
image1
Se våre referanser
img 5182

Bergen

Les mer...
dji 0041

Trondheim

Les mer...
dh193wlq
Næring
Sandnes

Les mer...
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp