innvendig takrenne slukboks
Illustrasjon: Hege Vatnaland

Oppbygning

prikker 3
Flatt tak (0-6 grader) 
- drensmatte 
- filtduk 
- sedummatte 
- inspeksjonsboks settes over taksluk  
- singel legges i renner og rundt sluk 
sedumtak 0-6
Skrått tak (7-20 grader) 
- avslutningslist festes mot takrenne 
- filtduk 
- sedummatte 
sedumtak 6-20
Skrått tak (21-45 grader) 
- avslutningslist festes mot takrenne 
- filtduk limes på membran 
- geonett festes (festeanordning varier)
- sedummatter sys fast  i geonettet
img 0937
FAKTA 

Vekt (tørr-vannmettet) 25 kg/m2 - 50 kg/m2.

I områder med liten nedbør slik som på Østlandet og Sørlandet er det viktig med vannreservoar.

Mot sluk, gesimser og andre gjennomføringer er det vanlig å legge 30 – 50 cm med singel rundt. Dette anbefales i Norsk Standard for grønne tak (NS 3840).

Våre sedumtak er branngodkjent iht. brannklasse Broof (T2).
Se våre referanser
img 5182

Bergen

Les mer...
dji 0041

Trondheim

Les mer...
dh193wlq
Næring
Sandnes

Les mer...
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp