strandmatte

Strandmatte

Disse flotte, høye mattene med strandvegetasjon er skapt for å tåle norsk klima.

I naturen vil planter i strandsonen fungerer som erosjonssikring og med strandmattene oppnås samme effekt. Strandmattene lever godt i overgangen mellom land og vann, og bidrar til å rense regnvannet ved å holde igjen ulike partikler og næringsstoffer. Dette hindrer algeoppblomstring og bidrar til økt biologisk mangfold.

Mattene består av ulike norske strand – og vannplanter som vokser på en kokosmatte. Mattene inneholder ikke jord slik at plantene vokser direkte i kokosfiberen. Ved levering er mattene gjennomrotet noe som gjør at mattene raskt vokser fast i det nye underlaget. En sikker og enkel etablering, selv i utfordrende miljøer.

Strandmattene kan enkelt montres i skråninger, også under vannoverflaten. Avrenningshastigheten reduseres og hindrer erosjon. Mattene tåler 50 cm høye bølger og rennende vann på ca. 1,5 m/sek.

FAKTA

Størrelse per matte      

4 m2 (bredde 1m)

Vedlikehold                    
Ingen 

Forarbeid                      
Jevn overflate 
               
Montering                      
Festes med medfølgende treplugger
Se våre referanser
img 1488
Hytter
Hytte, Blåsen
20150320 101915
Offentlige Bygg
Gandal Skole
img 1979
Offentlige Bygg
Sola Vgs
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp