Bolig

Årsvollveien 213

Kunde:Jakob og Maria Årsvoll
Area:180  /  Lokasjon:Sandnes  /  År:2012

Huset på gården fikk sedumtak når det ble rehabilitert i 2012. Farger og uttrykk endres stadig.
Sedumtak på Årsvoll
Se våre referanser
img 1488
Hytter
Hytte, Blåsen
20150320 101915
Offentlige Bygg
Gandal Skole
img 1979
Offentlige Bygg
Sola Vgs
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp