Næring

Jæren Vindpark

Kunde:Kruse Smith AS
Area:700  /  Lokasjon:Høgjæren  /  År:2012

Flott bygg tegnet av Helen og Hard Arkitekter AS
Se våre referanser
img 1488
Hytter
Hytte, Blåsen
20150320 101915
Offentlige Bygg
Gandal Skole
img 1979
Offentlige Bygg
Sola Vgs
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Logo Bergknapp