Lager

Comfort hotel Square

Kunde:Kruse Smith
Yta:1550  /  Plats:Stavanger  /  År:2009

En intressant byggnad med spännande sedumtak i centrala Stavanger. Taket stiger och faller från 0 till 30 graders lutning. Detta sedumtak kan upplevas från den fantastiska takterrassen.
Böljande sedumtak
Se våra referenser
img 1488
Stugor
Stuga, Blåsen
20150320 101915
Offentliga byggnader
Ganddals skola
img 1979
Offentliga byggnader
Solas gymnasieskola
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, säljare
bengt@bergknapp.no
+47 908 45 926
Logo Bergknapp