Offentliga byggnader

Stavangers konserthus

Kunde:Sandnes tak
Yta:3700  /  Plats:Stavanger  /  År:2012

Fördröjningseffekten var viktig vid valet av sedumtak till Stavangers konserthus. Detta kan verka konstigt med tanke på att byggnaden ligger vid kajkanten, men tack vare fördröjningseffekten forsar inte regnvattnet ner i stuprören och därmed undviker man ljudstörningar inne i byggnaden.
Sedumtak bidrar till mindre ljudstörningar.
Se våra referenser
img 1488
Stugor
Stuga, Blåsen
20150320 101915
Offentliga byggnader
Ganddals skola
img 1979
Offentliga byggnader
Solas gymnasieskola
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, säljare
bengt@bergknapp.no
+47 908 45 926
Logo Bergknapp