Overvannshåndtering

Nedbør med høyere intensitet og en økning av tette flater i byer fører til at ledningsnettet for spill- og avløpsvann oftere når sin kapasitetsbegrensning.
 
Overvann som renner i gater gir store skader på miljø og omgivelser hvert år. Byggteknisk forskrift (TEK17) setter krav til at overvann skal, så langt det er mulig, infiltreres i grunnen eller håndteres lokalt. Blågrønn faktor (BGF) er et verktøy i byggesaker som omhandler god håndtering av overvann, vegetasjon og biologisk mangfold. BGF skal bidra til å øke kvalitet i uterom ved at utbygger må kompensere for tap av grønne arealer og tette flater. 
Se våre referanser

Sandnes

Les mer...

Bergen

Les mer...

Trondheim

Les mer...
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Personvernerklæring
Denne siden bruker informasjonskaplser for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskaplser og personvern i vår personvernernærklæring.