BREEAM - miljøstandard

”Grønne tak bidrar til biologisk mangfold, renser forurenset luft og håndterer overvann.” – Unn Ellefsen, Seniorrådgiver Miljøverndepartementet 

BREEAM (Building, Research, Establishment – Environment Assessment Method) er et benchmarking system og et verktøy for å øke miljøstandarden i norske bygg. Den norske versjonen eies av Norwegian Green Building Council og kalles BREEAM-NOR. BREEAM-NOR har som målsetting å redusere byggets påvirkning av miljøet ved å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, og gjøre det mulig å anerkjenne et bygg ut fra dets miljøstandard.

Anerkjennelse fra BREEAM-NOR blir gitt i form av sertifikater i fem nivåer. Hvilket nivå ditt bygg får avhenger av hvor mange poeng BREEAM-NOR har utdelt bygget og prosjektfasen. Grønne elementer kan gi ekstra poeng hos BREEAM-NOR. Bergknapp sine sedummatter med norske arter vil gi prosjektet ditt flere poeng, og kan utgjøre den lille forskjellen som dytter deg opp et nivå i sertifiseringen.

Bergknapp har vært involvert i flere prosjekter som har oppnådd BREEAM-NOR sertifikat. Fornebu S ble verdens første kjøpesenter som fikk tildelt sertifikatet Outstanding fra BREEAM - med grønne tak fra Bergknapp. Asker Panorama er et annet prosjekt Bergknapp har levert tak til og fikk tildelt sertifikatet Excellent.
 

MYNDIGHETENS MINIMUMSKRAV

BREEAM-NOR anerkjenner kvaliteter utover myndighetens minimumskrav. BREEAM-NOR skal på kort sikt bidra til økt bærekraft og kvalitet i norske næringsbygg, gjennom økt bevissthet om hvordan eiere, leietakere og samfunnet kan oppnå:
  • Økt trivsel for byggets brukere ved å sikre sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger
  • Bedre driftsøkonomi, avkastning og verdiøkning
  • Lavere energibruk og bedre miljø

NGBC tilbyr norske versjoner av BREEAM for alle typer bygg. Den nyeste versjonen, BREEAM-NOR New Construction 2016, omfatter også boligbygg. Ønsker du å finne ut mer om BREEAM-NOR sine kriterier kan du gå inn på www.ngbc.no/breeam-nor.

Grønne tak er en vinn-vinn løsning for alle parter. Byen om området blir tilført et grønt element som glir bra inn i miljøet. Vegetasjonen bidrar også til biologisk mangfold, renser forurenset luft, håndterer overvann lokalt og fungerer som isolasjon sommer som vinter.
Se våre referanser

Sandnes

Les mer...

Bergen

Les mer...

Trondheim

Les mer...
Bergknapp AS
Årsvollveien 213
4312 Sandnes
Bengt M. Tovslid, selger
bengt@bergknapp.no
908 45 926
Følg oss på facebook  icon
Personvernerklæring
Denne siden bruker informasjonskaplser for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskaplser og personvern i vår personvernernærklæring.